Efter avslutade uppdrag gör vi uppföljningar och utvärderingar

Ekonomi & finans | HR | Juridik | Marknad & kommunikation | Chefer

Rekrytering genom search, annonsering eller kompetensbank och nätverk

Grunden i vår verksamhet är våra medarbetares erfarenheter och yrkeskompetens inom de områden vi är verksamma

Rekrytering och interimsuppdrag när det gäller chefer och kvalificerade medarbetare

Rätt person på rätt plats