Peter Melbi valdes in som ledamot i styrelsen för Nasdaq OMX Broker Services vid bolagsstämman mars 2014.