Bolagsjuristernas förening

 

Sedan 2008 har HR Commitment AB i samarbete med Bolagsjuristernas Förening, BJF, tagit fram och presenterat en årlig lönestatistik för Sveriges bolagsjurister.

Vill du ha information om lönestatistiken kontakta vår VD Erik Karlsson 070-779 55 17 eller maila erik.karlsson@hrcommitment.se. Lönestatistiken finns på både svenska och engelska.