Realtid publicerade i december 2016 ett reportage, baserat på den årliga lönestatistiken, som HR Commitment presenterar i samarbete med Bolagsjuristernas förening. För att läsa reportaget klicka här.