Sedan 2008 har HR Commitment AB i samarbete med Sveriges Bolagsjurister tagit fram och presenterat en årlig lönestatistik för Sveriges bolagsjurister.

Vill du ha information om lönestatistiken kontakta vår VD Erik Karlsson 070-779 55 17 eller maila erik.karlsson@hrcommitment.se.