Interimsuppdrag

Kvalificerad personal snabbt

När våra kunder har behov av temporära kompetenslösningar, till exempel i specifika projekt, vid arbetstoppar, föräldraledigheter, under en rekryteringsprocess eller inför ett osäkert marknadsläge, så tillhandahåller vi rätt kompetens genom våra interimskonsulter. Att hyra en interimskonsult kan också vara ett första led inför en eventuell anställning.

Rätt person på rätt plats

För att säkerställa rätt kvalitet genomför vi inför interimsuppdragen en grundläggande kund- och behovsanalys, där vi går igenom krav och förutsättningar för den aktuella tjänsten. Därefter träffar kunden aktuell interimskonsult och om allting stämmer påbörjas interimsuppdraget.

Flexibilitet

Om det under pågående uppdrag skulle visa sig att kompetensbehovet inte längre kvarstår, har kunden alltid rätt att avbryta interimsuppdraget. Som ett led i vår kvalitetssäkring genomför vi löpande uppföljningar under pågående interimsuppdrag.

För ständigt lärande

Efter avslutat interimsuppdrag görs en uppföljning där både kund och konsult ges möjlighet att kommentera vårt arbete.