0

En strategi för att göra det omöjliga möjligt!

Det har gått nästan ett och halvt år sedan pandemin förändrade vårt samhälle och arbetsliv för all framtid. Att enbart ha möten via teams eller andra digitala kanaler ansågs i det närmaste som [...]