Medverka i undersökningen ”Du har rätt ålder!”

 Kategori Nyheter

Du är viktig!

Vi vet att det förekommer åldersdiskriminering på svensk arbetsmarknad. Över 10 procent av de ärenden som kommer in till Diskrimineringsombudsmannen, DO, handlar om ålder. Samtidigt visar omställningsorganisationen TRRs statistik att verkligheten för äldre tjänstemän ser betydligt ljusare ut än man ibland kan få uppfattning om. Men diskriminering kopplat till ålder är något som förekommer i alla åldrar, och tar sig olika uttryck. Därför är det viktigt att veta mer om detta.

HR Commitment Executive Search och omställningsaktören TRR har tillsammans tagit fram en undersökning som syftar till att belysa viktiga frågor kopplade till anställningsbarhet och ålder.

Till undersökningen!

Vår förhoppning är att resultaten från undersökningen ska ge nya insikter och värdefull kunskap om förekomsten av åldersdiskriminering i samband med rekrytering och omställning. Då kan vi alla lära oss mera om hur vi ska agera för att förebygga och förhindra detta.

Stort tack för ditt engagemang!
Tillsammans skapar vi bättre villkor på svensk arbetsmarknad.

Manne Didehvar, VD, HR Commitment och Lennart Hedström, VD, TRR

 

Start typing and press Enter to search