Erbjudande

Vårt erbjudande

Huvudfokuset för Commitment Search är Executive Search, Rekrytering, Interimslösningar och Second Opinion. Hör av dig så berättar vi gärna mer om hur vi kan möta dina och din verksamhets behov.

Rekrytering & Executive Search

Att framgångsrikt hitta rätt talang kräver gedigen analys, kreativitet och sund bedömning. Vi stöttar dig med att identifiera och attrahera extraordinära ledare och nyckelpersoner.

Interim

Ett interimsuppdrag är alltid en relation mellan tre parter; arbetsgivaren, konsulten som genomför uppdraget och Commitment Search. Tillsammans arbetar vi för att nå bästa möjliga resultat.

Second Opinion

En Second Opinion kan både verifiera och utmana. Genom en Second Opinion får du ett utomstående perspektiv på kandidaten och ett väl underbyggt beslutsunderlag.

Som din partner inom search och rekrytering har vi särskilt fokus på följande yrkesdiscipliner och roller:

  • Finans och juridik
  • HR, kommunikation och marknad
  • IT och digitalisering
  • Specialister, rådgivare och handläggare samt talespersoner inom olika områden
  • Chefer och ledare på samtliga nivåer, till exempel VD, verksamhetschef och regionchef
Hur vi arbetar

Hur vi arbetar – utgångspunkten är alltid kompetensbaserade rekrytering

För att möta våra kunders specifika behov arbetar vi alltid med kompetensbaserade rekrytering som grund i alla våra rekryteringar. En långsiktigt hållbar rekrytering, lyckad både för kandidat och arbetsgivare, kräver ett genuint förarbete och en väl genomarbetad metod och process.

Rekryteringsprocessen startar med att vi tillsammans med dig som uppdragsgivare gör en djupgående analys som omfattar önskemål och krav på såväl formell som informell kompetens hos kandidaten kopplad till den roll som ska tillsättas.

Den kravprofil som vi utvecklar tillsammans med dig som uppdragsgivare ligger sedan till grund för hela rekryteringsprocessen. För att hitta rätt kandidat använder vi ofta flera olika metoder såsom search, annonsering och kandidatbank.

Personlighets- och färdighetstester

Forskning visar att träffsäkerheten ökar när tester ingår i en rekryteringsprocess.

Vi arbetar med forsknings- och evidensbaserade psykologiska tester och analyser för att belysa och skapa medvetenhet kring personliga styrkor och svagheter.

Våra välkonstruerade tester genererar objektiv information om individer och grupper på ett sätt som annars kan vara svårt att kvantifiera.

Hos oss på Commitment Search är det alltid en certifierad rekryterare som hanterar tillämpningen och djupanalysen av testerna samt ger återkoppling till kandidaten.

Vi arbetar i huvudsak med personprofilanalysen OPTO och det logiskanalytiska testet ACE.

Personlighetstester och färdighetstester
Digital referenstagning

Digital referenstagning

För oss är referenstagningen i slutet av rekryteringsprocessen en viktig pusselbit och därför genomför vi alltid en gedigen digital referenstagning för slutkandidaten.

Digital referenstagning ger många fördelar, exempelvis ökad säkerhet kring persondata och ökad objektivitet i referenstagningen.

När referenstagningen är genomförd får du som uppdragsgivare en tydligt strukturerad, kvalitativ och pedagogisk rapport där du enkelt kan ta del av resultatet av referenstagningen.

Vår gedigna process, där den digitala referenstagningen är en viktig del i slutet av processen, ger dig de bästa förutsättningarna för att du ska hitta rätt kandidat som på bästa sätt möter era behov.

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan stötta dig och din verksamhet