Talanger som möter ditt behov

Vårt huvudfokus är Executive Search, Rekrytering och Interimslösningar inom Juridik, Ekonomi & Finans, HR och Kommunikation men vi erbjuder också ett antal mer företagsspecifika konsulttjänster. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan möta dina och din verksamhets behov.

Vårt erbjudande

Styrelsetillsättning

Second Opinion

Facilitering

Den perfekta matchningen skapar värde

Med engagemang och en stor dos passion arbetar vi för att hitta den perfekta matchningen mellan kandidat och arbetsgivare, en matchning som skapar värde för såväl individen och arbetsgivaren som samhället i stort.

För oss är varje möte lika viktigt

En kvalitativ matchning med gott resultat kräver ett personligt, långsiktigt och respektfullt förhållningssätt samt gedigen förståelse för verksamhetens utmaningar, behov, företagskultur och värdegrund.

Börja skriva och tryck på enter för att söka