Interimsuppdrag

Resursförstärkning för en tidsbegränsad period.

Tillsättning av affärskritiska roller under begränsad tid

Ett interimsuppdrag är alltid en relation mellan tre parter; arbetsgivaren, konsulten som genomför uppdraget och HR Commitment. Våra oberoende och erfarna konsulter stöttar dig när du behöver en topptalang för en tidsbegränsat period. Tillsammans arbetar vi för att nå bästa möjliga resultat.

Att tillsätta en interimskonsult behöver gå snabbt men vi vet att hastigheten aldrig får gå ut över kvaliteten. Tillsammans säkerställer vi att vi möter de behov som uppstår i verksamheten på ett så snabbt, effektivt och kvalitativt sätt som möjligt.

Rollen som interimskonsult

Redan från första dagen förväntas du som interimskonsult ta stort ansvar och egna initiativ. Du kommer ofta in i verksamheter där din kunskap och erfarenhet är avgörande och tidshorisonten snäv. Rollen som interimskonsult är stimulerande och lärorik men kan också vara utmanande och ställer höga krav krav på leveransförmåga och egen drivkraft.

Många av våra uppdrag är inte publika. Hör därför gärna av dig till oss om du är intresserad av att arbeta som interimskonsult hos oss: interim@hrcommitment.se

Läs mer om vårt erbjudande

Styrelsetillsättning

Second Opinion

Facilitering

Börja skriva och tryck på enter för att söka