Rekrytering

Träffsäker kompetensmatchning är avgörande.

Kund- och behovsanalys är grunden för en lyckad rekrytering

Via ett unikt nätverk, egna erfarenheter från våra områden, framgångsrik annonsering och ett strukturerat searcharbete, hittar vi din nästa nyckelperson.

Innan vi åtar oss ett rekryteringsuppdrag genomför vi en grundläggande kund- och behovsanalys, där vi går igenom krav och förutsättningar för den aktuella tjänsten. I analysen tar vi bland annat fram en personprofil och en rekommendation av den sökmetod som vi bedömer som mest effektiv för att nå rätt kandidater: search, annonsering, kompetensbank och nätverk eller en kombination av dessa metoder.

I urvalsprocessen genomför alla sökande som kallas till ett personligt möte en personprofilsanalys. Analysen är en del av intervjun och resultatet stäms alltid av med den sökande. Beroende på tjänst och rekryteringsmetod kan flera intervjuer, med samma kandidat, liksom djupanalyser och olika färdighetstester bli aktuella. Innan rekryteringsarbetet avslutas lägger vi stor vikt vid referenstagningen, där vi tillsammans med vår uppdragsgivare går igenom vilka frågor referenssamtalen skall fokusera på.

Som ett led i vår kvalitetssäkring genomför vi uppföljningar efter avslutad rekrytering, med både kunden och kandidaten.

Läs mer om vårt erbjudande

Interimslösningar

Styrelsetillsättning

Second Opinion

Facilitering

Börja skriva och tryck på enter för att söka