Second Opinion

En andra åsikt – en annans blick.

En objektiv och oberoende bedömning

En Second Opinion kan både verifiera och utmana. Genom en Second Opinion får ni ett utomstående perspektiv på kandidaten.

Arbetet innebär en kombination av välkonstruerade psykologiska tester för att mäta kandidatens personliga egenskaper och beteenden samt logisk analytiska förmåga, kompetensbaserade intervjuer och en utförlig återkoppling. Individen får en rättvis och professionell bedömning samt en ofta uppskattad möjlighet till ökad självinsikt, och ni får ett väl underbyggt beslutsunderlag.

En Second Opinion är av värde till exempel när ni söker en objektiv och oberoende bedömning av slutkandidaten eller behöver ett professionellt underlag för personliga utvecklingsinsatser.

Läs mer om våra övriga tjänster

Interimslösningar

Styrelsetillsättning

Facilitering

Börja skriva och tryck på enter för att söka