Styrelsetillsättning

Rätt styrelsesammansättning skapar dynamik.

Rätt styrelsesammansättning skapar dynamik

Ett professionellt arbete i styrelsen är avgörande för företagets konkurrenskraft, attraktivitet och affärsresultat. Genom att styrelsen är rätt sammansatt, har rätt kunskap, är strategiskt inriktad och förstår affären stärks företagets tillväxtpotential.

Rätt personer skapar affärsresultat

Vi stöttar dig i processen att välja styrelseordförande och -ledamöter med relevanta erfarenheter, personer som är motiverade att bidra till verksamhetens lönsamhet och framgång. Arbetet inleds med att vi skapar oss god förståelse för er verksamhets långsiktiga mål och strategier och identifierar vilka erfarenheter och kompetenser som styrelsen behöver kompletteras med.

Läs mer om vårt erbjudande

Interimslösningar

Second Opinion

Facilitering

Börja skriva och tryck på enter för att söka