Färdigt resultat av 2021 års lönekartläggning för Bolagsjurister!

 Kategori Nyheter

Sedan 2008 har HR Commitment Executive Search, årligen genomfört en lönekartläggning för bolagsjurister i Sverige i samarbete med Sveriges Bolagsjurister. Resultatet av årets lönekartläggning visar att lönen generellt sett har ökat något jämfört med den undersökning som gjordes för 2020.

Ladda ner lönekartläggningen

Börja skriva och tryck på enter för att söka