Tidigare uppdrag inom Ekonomi & Finans

Här hittar du ett urval av våra tidigare uppdrag i kategorin Ekonomi & Finans.

 • Cost Controller till Kronfågel
 • Redovisningsekonom till Bantorget Redovisning
 • Financial Controller till TagMaster
 • Redovisningsekonom Bantorget Redovisning
 • Kvalificerad koncernredovisare till Bantorget Förvaltning AB
 • Compensation & Benefits-specialist till ICA Gruppen AB
 • Export Compliance Manager till Scania
 • Senior Risk Manager till Telia Finance
 • Financial controller till Gränges
 • Senior Compensation & Benefits-specialist till ICA Gruppen AB
 • CFO till North net connect
 • Head of Group Risk Management till stor internationell koncern
 • Kvalificerad Tullspecialist till Scania
 • Senior Export Compliance Officer till Scania
 • Group Treasurer to Gränges
 • CFO till TagMaster AB
 • Financial controller till Kungliga Operan
 • Business Controller to Lemminkäinen – one of the Nordic leading companies in infrastructure and building construction
 • Lönechef till Transdev Sverige AB
 • Business controller för interimsuppdrag på internationell mediakoncern
 • Financial Controller till Grängeskoncernens moderbolag
 • Business Controller till SBS Discovery Television
 • Incentive Program Specialist till ICA Group
 • Senior Internal Auditor till Vattenfall
 • Financial controller till SBS Discovery Television
 • Transfer Pricingspecialist till NASDAQ OMX
 • Business controller till Fonus
 • Tax Specialist till NASDAQ OMX
 • Tax Specialist till HP
 • IT Auditor till Vattenfall
 • Financial controller till Niam
 • Controller – Norden till Affinion International
 • Tax Controller till Securitas
 • Business Controller till ICA
 • HFM Controller till ASSA ABLOY
 • Business Systems Coordinator, Region Europe till Wallenius Wilhelmsen Logistics
 • HFM Controller till Sapa
 • Financial Controller till Sapakoncernens moderbolag
 • Senior Dealer till Group Treasury, Sapa
 • CFO till bolagsgrupp inom livsmedelsindustrin
 • Chef IT-revision, Vattenfall
 • Internrevisor till Vattenfall
 • Compensation & Benefits-specialist till ICA
 • Director Finance & Administration till NIR
 • Ekonomiansvarig till Affinion International
 • Internrevisorer till ABB
 • Business Controller till Jernhusen
 • Cash Management-ansvarig till Sapa
 • Redovisningschef till Kanal 5
 • Verksamhetscontroller till Nordiska museet
 • Business Controller till Securitas Aviation
 • Business Controller till Niscayah
 • Tax Manager till Husqvarna
 • Skattechef till ABB
 • Controller till Sapa
 • Trader till Sapa
 • Business Controller till Kanal 5/Kanal 9
 • Inköpsansvarig till Niscayah
 • Global ERP Manager till Niscayah
 • Skattechef till Nordea
 • Business Controller till Niscayah
 • Specialist Compensation & Benefits till ICA
 • Koncernredovisare med systemansvar till Sapa
 • Ekonomichef till Personskadereglering
 • Tax Manager till Swedish Match
 • CFO till Niscayah
 • Redovisningschef till Kanal 5
 • Koncernredovisningsekonom till Securitas Systems
 • Controller till Lidingö Stad
 • Redovisningsansvarig till Sapa
 • Group Controller till Swedish Match
 • Business Controller till Securitas Systems
 • Redovisningsekonom till International IDEA
 • Tax Manager till Swedish Match
 • Financial Controller till Europ Assistance
 • Management Assurance till Securitas koncernstab
 • Controller till Securitas koncernstab
 • Koncernredovisningsekonom till Loomis
 • Controller till Tilgin
 • Ekonomichef till moderbolaget på Autoliv
 • Ekonomichef till Larmassistans Teknik
 • Treasurer Banque Invik
 • CFO till Financial Systems
 • Business Controller till Loomis
 • Koncernekonom till Autoliv
 • Cash Management-ansvarig till Securitas Systems
 • Koncernekonom till Securitas Cash Handling
 • Controller Tax and Structure till Securitas Cash Handling
 • Redovisningschef Norden till internationellt bolag
 • Ekonomichef Norden till internationellt bolag
 • Ekonomiansvarig för holdingbolag till Securitas
 • Ekonom för projektledning till kommunalt bolag
 • Group Treasurer till Relacom
 • Fastighetsanalytiker till AP Fastigheter
 • Koncernredovisningsekonom till Securitas Cash Handling
 • Ekonom till Securitas Cash Handling
 • Finanschef till större börsnoterat bolag
 • Internrevisor till Securitas Cash Handling
 • Koncernredovisningschef till Securitas Cash Handling
 • Controller till Securitas Systems i Hong Kong
 • Ekonom till Securitas
 • Ekonomi- och Finansrådgivare till SABO
 • Koncernredovisningsekonom till Securitas
 • Ekonom för arbete med koncernredovisning till Elekta
 • Ekonom för arbete med koncernredovisning till Securitas
 • Person med ekonomichefskompetens till Securitas
 • Redovisningschef till Stockholm Vatten
 • Controller till Securitas
 • Ekonomikonsult till internationell organisation

Börja skriva och tryck på enter för att söka