Lönekartläggning

Lönekartläggning

Tillsammans med våra samarbetspartners, Sverige Bolagsjurister, Forum för Dataskydd och Compliance Forum, genomför vi årligen lönekartläggningar för bland annat bolagsjurister, compliance officer och dataskyddspecialister

Resultatet av lönekartläggningen ökar transparensen och kunskapen om löner, förmåner och arbetsvillkor för varje berörd yrkeskategori. Aktuell lönestatistik ger en bild av hur förutsättningarna ser ut och visar på trender, likheter och eventuella omotiverade skillnader.

Tillsammans arbetar vi för mer jämlika utvecklingsmöjligheter, kompetens-baserade lönesättningar och sundare arbetsvillkor.

Forum för Dataskydd
Compliance Forum

Ladda ner lönekartläggningarna

Kanske vill du att vi ska göra en lönekartläggning även för din yrkeskategori? Hör av dig så berättar vi gärna mer!