Medverka i 2022 års lönekartläggning för Bolagsjurister!

 Kategori Nyheter

Tillsammans med Sveriges Bolagsjurister vill vi genom årlig lönekartläggning bidra till att stärka och utveckla yrkesprofessionen för alla som arbetar som jurister. Aktuell lönestatistik ger en bild av hur förutsättningarna ser ut och visar på trender, likheter och eventuella omotiverade skillnader.

Ditt engagemang leder till ökad kunskap om löner, förmåner och arbetsvillkor. Tillsammans kan vi skapa bättre villkor på svensk arbetsmarknad.

Till lönekartläggningen »

Tack för din medverkan!
HR Commitment Executive Search

Börja skriva och tryck på enter för att söka