Nu är resultatet av 2022 års lönekartläggning för Compliance Officer klart!

 Kategori Nyheter

Lönekartläggning - ComplianceVår förhoppning är att du ska finna resultatet av 2022 års lönekartläggning intressant och att det ska fungera som ett stöd för dig som arbetar som Compliance Officer, t ex i dialogen med din chef och/eller dina medarbetare.

Resultatet av årets lönestatistik visar att lönen generellt sett har ökat jämfört mot löneundersökningen som gjordes 2020
Medellönen i årets undersökning var 77 900 kronor/månad och 72 500 kronor/månad år 2020. Andelen av respondenterna som är nöjda med lönen har minskat något år 2022 jämfört med 2020.
För de respondenter som angett att de bor i Stockholm är lönen högre än respondenter som valt något av de andra alternativen, 82 000 kronor/månad att jämföra med 66 400 kronor/månad.

De främsta orsakerna till att inte söka ett nytt jobb
De tre viktigaste parametrarna för att inte söka ett nytt jobb är enligt respondenterna: Lönen, ledarskapet och företagskulturen.

Efterfrågan på Compliance Officers
Efterfrågan på Compliance Officers fortsätter att vara hög. Ungefär 47% bedömer att antalet medarbetare inom Compliance kommer att öka på sin arbetsplats de kommande 12 månaderna.

Ladda ner lönekartläggningen »

Börja skriva och tryck på enter för att söka