Svenskar toppar kompetensklyftan

Svenskar toppar kompetensklyftan

Datum:

|

Bristande kompetens är en fråga som engagerar många arbetsgivare idag. Det visar resultatet av en rapport från PwC. Var tredje medarbetare upplever att hemlandet saknar kompetens inom det egna arbetsområdet. Här sticker Sverige ut i positiv bemärkelse som ett av de länder med lägst upplevt kompetensgap.

Siffrorna är hämtade ur en rapport från PWC som bygger på slutsatser av en global undersökning med 52 000 medverkande från 44 länder. Rapporten pekar på flera intressanta trender på arbetsmarknaden. Syftet med undersökningen är att kartlägga framtidstro och farhågor hos medarbetare från olika delar av världen. De områden som har undersökts är bland annat hälsa, mångfald och kompetensförsörjning.

I Sverige styr inte lönen vårt beslut

När det kommer till anledningar som påverkar byte av arbete, så hamnar lönekuvertens storlek i topp (71 %) utifrån ett globalt perspektiv. Pengarna i lönekuvertet är till och med viktigare än ett jobb som är utvecklande och att kunna vara sig själv på jobbet.

Här ser vi att bland de drygt 1 000 svenska arbetstagare som är med i undersökningen, att ett utvecklande och meningsfullt arbete är det allra viktigaste (71 %). Att kunna vara sig själv på arbetet kommer som nästa prioritet (68 %) och lönen som nummer tre (knappt 65 %) i rangordningen.

Nästa intressanta punkt i undersökningen är att enbart 57 % av medarbetarna i undersökningen ur ett globalt perspektiv är nöjda med sitt nuvarande jobb. Här finns tydliga skillnader åldersmässigt där de yngsta arbetstagarna i gruppen 18-25 år är mindre tillfreds än de äldre. Svenska respondenter hamnar över genomsnittet, med 67 % som svarar att de är nöjda med det nuvarande arbetet.

Ohälsa är fortsatt en stor utmaning

Undersökningen visar att 22% av de svenska respondenterna lider av fysisk eller psykisk ohälsa i sådan grad att det påverkar det dagliga arbetet. Motsvarande siffra utifrån ett globalt perspektiv är 17%. Endast 19% av de svenska respondenterna upplever att de får rätt stöd att jämföra med 29% globalt. Respondenterna svarar att de vill att företagen satsar mer på mjuka värden i form av att utveckla och förbättra stödinsatser för medarbetarnas fysiska och psykiska välbefinnande.

Svenskar toppar kompetensklyftan

Bristande kompetens är en fråga som engagerar många arbetsgivare idag. Här visar resultaten att närmare var tredje medarbetare upplever att hemlandet saknar kompetens inom det egna arbetsområdet. Här sticker Sverige ut i positiv bemärkelse, som ett av de länder med lägst upplevt kompetensgap, vilket endast 17 % av de svenska respondenterna anger.
För att överbrygga kompetensgapet investerar arbetsgivare i sina medarbetare genom att höja kvalifikationerna och höja lönen. Däremot verkar områden såsom automatisering, outsourcing och rekrytering vara lägre prioriterade. Endast 40 % av de anställda svarar att deras företag satsar på vidareutbildning. Motsvarande siffra för de svenska respondenterna är 39 %.

Källa: PWC

Svenskar toppar kompetensklyftan

Ladda ner rapporten

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

Klicka här för att följa oss på LinkedIN och få det senaste inom HR och våra lediga tjänster.
Besök oss på LinkedIN »